Snažíme sa využívať čo najväčšiu škálu cvičebných prostriedkov na dosiahnutie spoločne stanovených cieľov. Služby, ktoré vám sú a budú ponúkané ladíme tak, aby mali požadovaný efekt. Popri cvičení, alebo trénigovom procese sa staráme o to, aby ste pri dosahovaní výsledov zažívali čo najväčšie možné potešenie, ktoré má pohyb prinášať. Na tréningoch sa môžete stretnúť okrem cvičení na náradiach aj s rôzdnym náčiním ako voľné činky, BOSU, agility rebrík, propriofoot, TRX, kettlebell, tréningové lano, expandery a mnohým iným...

Tréningy

Cenník kondičných tréningov:
Úvodná konzultácia: zdarma
jednoduchý všeobecný tréning,(rekreačný šport) 20€
Individuálny tréning pre danný šport,(výkonnostný šport) 25€
Individuálny tréning vo vami zvolenom
prostredí (“home trainig”)
od 30€ / podľa lokality
Pri počte viacej ako 5 osôb:
Skupinový všeobecný tréning 7€ / osoba
Skupinový tréning pre danný šport 8€ / osoba
Home training 9€-11€ / osoba, podľa lokality
Cenník stravovacích programov:
Individuálny stravovací program 7dní 50€
Individuálny stravovací program 14dní 70€