„Hmota nie sú svaly a nie vždy svaly znamenajú silu”. My sa snažme byť silnejší....

Názov InShape vyjadruje ideu a spôsob, akým vediem tréningy s mojimi klientmi a tiež základný cieľ, ktorý svojim zverencom, v spolupráci s nimi, ponúkam. Slovo zahŕňa komplexnosť, formu, symbiózu práce svalových skupín,a mnohokrát spomínanú kondíciu. Práve kondíciu vnímam ako rovnováhu medzi silou,vytrvalosťou,rýchlostou a flexibilitou, ktorú človek potrebuje pri vykonávani určitého športu, alebo na plnohodnotné, aktívne fungovanie v každodennom živote počas bežných pohybových úkonov. Mojím cieľom je čo najlepsie pripraviť profesionálnych športovcov na efektívne využívanie nadobudnutých kondičných schopností v ich konkrétnom výkonnostnom športe. V spolupraci s rekreačnými športovcami sa snažím naplniť ich kondičné a estetické ciele, ktoré prinášajú klientom spokojnosť so sebou samým a tiež zvyšujú kvalitu zivota. To,čo naše telo drží pokope, to čo nám dovoľuje hýbať sa, su svaly. Ja sa snazím,aby sa svaly a celý pohybový aparát rozvíjali efektívnym spôsobom a nenabudli sklon k samoúčelnosti. Michal Dubovec